Home
ФИРМАТА НОВИНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЕКТИ КОНТАКТИ
Home
СЪОРЪЖЕНИЯ

  Rolo - 32 куб. м.
  Rolo - 16 и 20 куб. м.
  7,5 и 10 куб. м.
  Puzni - 10 куб. м.
  5 куб. м.
  Puzi 5 куб. м.
  14 - 32 куб. м.
  5,7 и 10 куб. м.
  Биоротор
  Преси за балиране
  Сепаратор 10–75 л/с
  Сепаратор 0,8–5 л/с

НОВИНИ

 

 

СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРОEКTИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ,
СЕРВИЗ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Производствена програма:
1. Средства за комунална технология.
2. Съоръжения за рециклация на отпадъци.
3. Съоръжения за пречистване на вода.
3.1. Сепаратори от 0,8 – 250л/сек. с физическо обработване на водата.
3.2. Биоротори от 50 – 2000 човека с биологично обработване на водата.
4. Био-контейнери от 250, 500, 1000, 2000 и 5000 л.

Прес-контейнер /двусекторен/-“Rolo”
Хидравлична преса - стационарна и ролоконтейнер - затворен 32 куб. м.

1.Как да снижим разходите за събиране на комуналните отпадъци?
Разходите за превоз на комуналните отпадъци чрез контейнер до сметището или депото, не взема пред вид колко компактен е отпадъкът в него.
Колкото обема на отпадъците е по-голям, толкова повече са и разходите за извозването им.Поради тази причина е създаден пресконтейнера-с увеличаване компактността на битовите отпадъци, да се намаляват разходите за тяхното транспортиране, където с цената на един транспорт се превозва 8-10 пъти повече отпадъци.

2.Какво може да съхраняваме в пресконтейнера?
Може да се съхраняват всички видове комунални отпадъци и частта от отпадъци от индустрията, които са твърди промишлени отпадъци, както и хартия, пластмаса и други.
Ако е необходимо отпадъците да се надробят преди пресоването им, се използват пресконтейнери-тип “Пузни” , при които отпадъците грубо се дробят и след това пресоват (дървени отпадъци, строителни отпадъци, амбалаж и други).
Другият тип са хидравличните пресконтейнери, които имат притискаща плоча по цялата ширина на отвора.

3.Икономична и екологична целесъобразност.
Вече посочихме колко много пресконтейнерите намаляват разходите за транспорт, не по-малко важно обаче е и качеството за управление на отпадъците, чистата природа, малката манипулация, по-малката необходимост от депа и сметища, намалените разходи за гориво и намалените емисии от използването му.
Пресконтейнерите са херметически затворени и не пропускат течности, не замърсяват околната среда със зловоние, няма контакт между битовите отпадъци и инсектите.Удачно е поставянето им в близост до местата за живеене и работа.

Съвременен комунален уред за събиране и предварителна обработка на хартия, картон, пластика и други суровини /отпадъци/.
Голяма икономия при транспортирането и депонирането на отпадъците. Икономия в обема – до 10 пъти.
Стационарната преса е на съхранение при използващия, а контейнера се сменя “пълен” за “празен”.

хидравлична преса практичен сервиз на агрегата прес-контейнера в работа

Стандартни размери на прес-контейнера /по дин/

тип: обем: Р-ри на ролоконтейнера: Р-ри на пресата:
ДРКН-32 32 куб.м. 6300 * 2360 * 2680 1200*1700*1600

Инсталирана мощност: 5,5 кW

Сила на пресиране: до 350 кN

ХИДРАВЛИЧЕН ПРЕС-КОНТЕЙНЕР – “ROLO”

ПРЕНОСИМ ПРЕС-КОНТЕЙНЕР-“ ROLO” С ОБЕМ 16куб. м. и 20куб.м.

1. Предимства и ефективност при използване на прес контейнерите:
А. Икономическа ефективност:
- намаляване на транспортните разходи до 10 пъти.
- Амортизация до 10 пъти.
Б. Екологична и противопожарна защита:
- защита от смрат и болести.
- Невъзможност от изливане и заразяване на водата.
- Контролирано събиране и отвозване на отпадъците.
В. Здравна защита:
- невъзможност от пренос на заразни болести.
- Невъзможност за разнасяне на отпадъците от вятър и хората.
- Невъзможност за ровене на отпадъците.
Г. Технически предимства:
- контролирано пълнене и леко изпразване на контейнера.
- Лека и бърза манипулация.
- Дълготрайно и здраво изпълнение.

Стандартни размери на пресконтейнера /по ДИН/:

Тип Обем Размери на ролоконтейнера Инсталирана мощност Сила на пресиране
ПКН-16 16куб.м. 5350*2400*2600 5,5 кw До 350 kN
ПКН-20
20куб.м.
6350*2400*2600 5,5 кw До 350 кN

ХИДРАВЛИЧЕН ПРЕС-КОНТЕЙНЕР
За събиране на отпадъци-стационарен с обем 7,5 или 10 куб.м.

Правилно решение за Вашият град, болница, вилна зона, бензиностанция, пазари хотели, жилищни комплекси, банки, за цялата индустрия, търговски центрове и т. н.

Стандартни размери на прес-контейнера:

Тип Обем Размери на ролоконтейнера Инсталирана мощност Сила на пресиране
РКН-7,5 7,5куб.м. 3700*1700 / 1900*2100 4 кw До 300 kN
РКН-10 10куб.м. 4400*1700/ 1900*2100 4 кw До 300 кN

ПРЕС-КОНТЕЙНЕР “PUZNI”-10 КУБ. М.

Вярно решение за Вашето предприятие, град, вилна зона, бензиностанции, пазари, хотели, морски пристанища и курорти, търговски центрове, индустрията и т.н.

Прес–контейнер 10 куб. м. Прес–контейнер 7,5 куб. м

Изпразване на прес–контейнер Агрегат на прес–контейнер

Транспорт на прес–контейнер Изпразване на прес–контейнер Голяма притисна сила на шнека на прес–контейнер

Стандартни размери на прес-контейнерите:

Тип Обем Размери на ролоконтейнера Инсталирана мощност Сила на пресиране
РКН-7,5 7,5куб.м. 3700*1700 / 1900*2100 5,5 кw До 300 kN
РКН-10 10куб.м. 4400*1700/ 1900*2100 5,5 кw До 300 кN

ХИДРАВЛИЧЕН ПРЕС-КОНТЕЙНЕР 5 КУБ.М.

Малък, но с големи възможности! Голяма пресираща сила! Автоматично и ръчно управление. Възможност за пренасяне от електро и мотокар, малък камион и др.

Прес-контейнер 5куб. м. Притискаща плоча

Монтаж на прес – контейнера Транспонтиране на прес - контейнера

Стандартни размери на прес-контейнерите:

Тип Обем Размери на ролоконтейнера Инсталирана мощност Сила на пресиране
РКН-5 5 куб.м. 3400*1600/1750*1600 4 кw До 250 kN

ПРВС-КОНТЕЙНЕРИ “PUZI” 5КУБ.М.

Малко чудо с големи възможности! Голяма притисна сила! Автоматично и ръчно управление!

Прес – контейнер 5 куб. м. Функционално управление
на прес – контейнера

Хидравличен прес – контейнера 5 куб. м Шнеково у-тво
с ефективност 1 : 10

Стандартни размери на прес-контейнерите:

Тип Обем Размери на ролоконтейнера Инсталирана мощност Сила на пресиране
ПКР-5 5 куб.м. 3400*1600/1750*1600 5,5кw До 250 kN

РОЛО КОНТЕЙНЕРИ
Обем от 14 до 32 куб. м.

Ролоконтейнери от 14 – 32 куб. м. Конструкция на коло-контейнер със заоблено дъно Захващаща кука на
контейнер колоконтейнера

Ролоконтейнер с отварящи врати и покритие Транспортиране с мотокар

Основни размери на ролоконтейнерите по DIN стандарта

Размери на ролоконтролерите:


КОМУНАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ 5,7 И 10 КУБ.М.

За събиране на комунални отпадъци, хартия, пластмаса, метали и др. Отпадъци

Комунален контейнер
5кув.м. /отворен тип/
Комунален контейнер
5кув.м. /затворен тип/
Контейнер за хартия
5,7 и 10 куб. м.

Транспорт на комунален контейнер Комунален контейнер Комунален контейнер с 3 капака 7 куб. м.

Автоматично фиксиране на капаците Заключващи се капаци на контейнера Комунален контейнер 10 куб. м

 

Размери на комуналните контейнери по DIN стандарта:


Основни размери на комуналните контейнери:

Tip A/m/ B/m/ P/m/ H/m/ h/m/
5куб.м 3,31 1,60 1,50 1,50 1,00
7куб. м 3,47 1,60 1,50 1,66 1,00
10куб.м 4,10 1,80 1,70 1,75 1,00

“БИОРОТОР”

Съвременно, компактно и преносимо съоражение за биологично-аеробно пречистване на отпадни води

Тип Po danu m/d kgBPK A*B*H m a*b*h m О kW
BRT-50 50 5 3 4,5*2,0*1,8 5,0*2,0*0,2 160 2
BRT-100 100 10 6 6 5,5*2,0*1,8 6,0*2,5*0,2 160 2
BRT-200 200 20 12 6,5*2,0*2,0 7,0*2,5*0,2 200 3
BRT-400 400 40 24 8,0*2,0*2,0 8,5*2,5*0,2 200 3,5
BRT-600 600 60 36 10,0*2,5*2,5 11,0*3,0*0,2 250 4
BRT-800 800 80 48 12,5*2,7*2,5 13,0*3,5*0,2 250 6
BRT-1000 1000 100 60 15,0*2,7*2,5 16,0*3,5*0,2 315 7

Технологичен процес на пречистване на водата в “Биоротор”:
1. Аграция /чрез помпа/ и биологична активация на биореагентите.
2. Биологично пречистване в био-секцията на “Биоротора”.
3. Биологично “разграждане-стабилизация”.
4. Секция “рециклация на водата”.
Пречиствателно съоръжение за отпадни води “БИОРОТОР”с капацитет от 50 до 2 000 души биологично отпадна вода.
“Биоротор” са съвременни и компактни съоръжения за биологично-аеробно пречистване на битово-фекални и отпадни води.
Протичащите технологични процеси за пречистване на водата в “Биоротора” са както следва :
1.Помпена аерация и биологично активиране на биоактивента /биологичния щам/.
2.Биологично пречистване в био-секцията на съоръжението.
3.Биологична стабилизация на щама.
4.Мерна камера за рециклация на водата.

Технико.технологична характеристика на “Биоротора” :
1.Съвременно съоръжение за биологично-аеробно пречистване на битово-фекални и отпадни води.
2.Проектиране и оразмеряване съгласно потребностите на потребителя /50,100, 150………2000 души и кратни на същите/. Качествено и трайно пречистване на отпадните води до степен съгласно нормативните изисквания в Република България.
3.”Биоротор” представлява оригинално в конструктивно отношение съоръжение, произведено по европейски патент.
4.Използваният в “Биоротора” ротор, който съдържа множество сегменти гарантира качествено причистване на битово-фекалните и отпадните води.
5.”Биоротора е с метална конструкция и се монтира на нивелирана бетонова площадка, на която са изградени /по проект/ басейн за предвидената за пречистване битово-фекална отпадна вода.
6.Системата на довеждащите и отвеждащите катализационни връзки е с размери, които са стандартни.
7.Камерата на “Биоротора” под кота “0” има три основни функции :
7.1.Спиране на едри по габарити отпадни материали, които могат да блокират работата на помпите.
7.2.Разполагане на ротора, върху който се разлива биоактивната маса. От своя страна биоактивния щам осигурява интензивно биологично разлагане на битово-фекалните и отпадните води.
7.3.Разположените 2 бр.помпи, специално оборудвани за раздробяване, посредством ножове, на евентуално попаднали парчета плат, кожа, пластмаса и други подобни, позволяват трайна и непрекъсната работа на съоръжението. Помпите работят последователно, в случай на блокиране на една от помпите втората се включва автоматично, така че съоръжението да работи без прекъсване
8.Аерацията и използването на на биощам се върши с помоща на специална помпа в камерата на “Биоротора”, така че 50% от капацитета на помпата се използва за аерация и регенериране на биомасата. Така приготвената биомаса обогатена с кислород влиза в последната камера на “Биоротора”.
9.Когато биологичната секция с помоща на дозиращата помпа се пълни, в зависимост от натоварването на входа на съоръжението, биомасата влиза в и излиза от вътрешността на ротора, който е изготвен от специално полипропиленово фолио, което е със структура на мрежа и има повърхност до 240 кв.м. на всеки 1 куб.м. Тази голяма повърхност увеличава интензивносттана биологическото разлагане на биомасата, която е качествено подготвена за такова разлагане.
10.Лабиринтното преминаване през “Биоротора” и подземната камерапрез преградите, когато биоротора е правилно нивелиран, осигурява оптимално количество кислород, който натрупва бактериите на повърхността на ротора.и ги прави агресивно-активни за биологическо разграждане.
11.Бактериите, които служат за разграждане се произвеждат от американска компания, специализирана за този вид производство.
Броят на бактериите е 3 млд в 1 гр. Щам при капацитет 1 кг.щам за 1 месец.
12.Технологията за пречистване във всички свои фази извършва протичане на биомасата през елементите на “Биоротора”.
“Биоротора” е съоръжение, което работи 24 ч. непрекъснато, независимо от натовареността на постъпващите битово-фекални води.
Пътят на биологическото разграждане е 10 пъти по-дълъг от дължината на рлечиствателното съоръжение.
13.”Биоротора” работи при външни температури – 25 градуса С.
14-“Биороторът” е атестиран по стандартите на ЕС и гарантира пречистването на битово-фекалните и отпадни води , според Законите и правилниците за пречистване на водите действащи в Р.България. На изхода на съоръжението водата съдържа вредни вещества под допустимите норми за страната, с качества на вода 2 категория.

“Биоротор” е патентно защитен под No 2629 / 02 / ЕС. Той е ефективно съоръжение за биологично – аеробно пречистване на отпадни води. Пречистената вода е в допустимите норми на опасни и други вещества в обработената вода.

ОБОРУДВАНЕ НА “БИОРОТОРА”

Пречиствателно съоръжение за отпадни води

Ротор на биологична секция Покриване на „Биоротор”„Биоротор” с капацитет до 200 д. Колония бактерии на повърхността
На биологичната секция


Въздуходувка „ROBUCHI” Полипропиленово фолио Фекална помпа
Система “ROBOX” с висока химическа тип”ZENIT” с ка-
От 1,5 kw-1куб.м./min/0,4атм издражливост пацитет до 150л/сек,
До 200 kw-100куб.м./min/0,4атм инсталирана мощ.
до 25 kw

ХОРИЗОНТАЛНА ПРЕСА ЗА БАЛИРАНЕ

Рециклира: картон, хартия, “РЕТ” амбалаж, пластика, дървени сандъци, алуминиев и метален амбалаж, разбита битова техника, информационна техника и т. н. РЕЦИКЛАЦИЯ – БЪДЕЩЕТО НА ЕКОЛОГИЯТА!

Балиран картон
Бала 1,2*0,9*0,92м
Балираща преса-хоризонтална 25 тона
1,2*0,9*0,92 тип HPB 25

Балираща преса-хоризонтална тип HPB 50 50 тона

Типово производство Хартията и картона могат да се рециклират 10 пъти
50% от битовите отпадъци са хартия и картон

ВЕРТИКАЛНИ ПРЕСИ ЗА БАЛИРАНЕ

Използват се за подготовка за рециклиране на: картон, хартия, амбалаж, пластика, дървен амбалаж, алуминиев и метален амбалаж, излвзли от употреба.

Балирана преса тип UPB – 15 Вертикална балираща преса 15 тона Балирана преса тип
и 10 тона UPB – 15

Двойнокамерни тип DVPB-15 Балирани преси тип DVPB-10 Автоматично
изваждане на
балата

СЕПАРАТОР – ОТ 10 –75 Л/СЕК

Сепаратор-поток 30л./сек. Пример за разполагане на сепаратор

СЕПАРАТОР – ОТ 0,8 – 5 Л/СЕК

Произвежда се по DIN 4040 ( EN 1825-1 ). Използва се за качествено почистване на водата – отпадна при авто-мивки, сервизи, котелни, компресорни станции, хранително - вкусови предприятия и на всички места, където има опасност от замърсяване на отпадните води. Улавя се масло, мазнини и други замърсители на водата. По договор извозването на отпадъците да се извършва от лицензирана фирма, съгласно и по начините посочени в законовите изисквания.

Сепараторите пречистват отпадни и повърхностни водирзамърсени с материали като дизел, дизелови деревати, мазнини и употребени моторни масла и други, съгласно изискванията и нормите в ЕС.
Недопустимо е замърсители като гореизброените да се изпускат директно без пречистване в природата, а също така и в реките и езерата.
Възможна защита от тройно замърсени повърхностни и подземни питейни води е използването на сепараторите от различен капацитет.
Сепараторите без използване на ел. енергия, чрез физически методи пречистват питейната или замърсената технологично вода и след третиране, тя отново се използва.
Гарантират се следните концентрации на замърсяващите и отпадни материали, в зависимост от предназначението на пречистената вода в сепаратора:
а) позволена концентрация на води за изпускане във водоприемник II-ра категория – 5 mg/л.
б) позволена концентрация на води за изпускане във водоприемник III-та категория – 10 mg/л.
в) позволена концентрация на води за изпускане във водоприемник IV-та категория – 30 mg/л.
При правилен избор, изграждане и “В и К” система, сепараторите задоволяват стандарта и нормативните изисквания, съгласно европейските норми EN858-1.
Досега са произведени и монтирани над 8000 броя от различен капацитет.
Производството на сепараторите отговаря на изискванията на приетия стандарт ISO 9001 и ISO 14001 и притежава посочените по-горе два сертификата, съобразно двата стандарта.

Volumen L/mm/ B/mm/ H/mm/ h U/mm/ I/mm/ ФD Q/I/s/
400 I 750 750 800 1300 585 620 75 0,8
800 I 1500 750 800 1300 620 675 110 1,6
1200 I 1500 850 1000 1500 620 675 110 2,2
2000 I 2000 1000 1100 1600 635 700 125 3,0
2500 I 2500 1000 1200 1700 670 750 160 5,0

© Group International фирмата  |  новини  |   съоръжения  |  обекти  |   контакти info@group-int.com