Home
ФИРМАТА НОВИНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЕКТИ КОНТАКТИ
Home
СЪОРЪЖЕНИЯ

  Rolo - 32 куб. м.
  Rolo - 16 и 20 куб. м.
  7,5 и 10 куб. м.
  Puzni - 10 куб. м.
  5 куб. м.
  Puzi 5 куб. м.
  14 - 32 куб. м.
  5,7 и 10 куб. м.
  Биоротор
  Преси за балиране
  Сепаратор 10–75 л/с
  Сепаратор 0,8–5 л/с

НОВИНИ

 

 

ОБЕКТИ

1. ПСОВ гр. Стражица област Велико Търново – 6 000 д.
2. ПСОВ гр. Златарица област Велико Търново – 4 000 д.
3. ПСОВ с. Селище област Благоевград – 600 д.
4. ПСОВ с. Логодаж област Благоевград – 400 д.
5. ПСОП гр.Белица област Благоевград – 4 000 д.
6. ПСОВ с. Катунци І област Благоевград – 600 д.
7. ПСОВ с. Катунци ІІ област Благоевград – 600 д.
8. ПСОВ с. Маринка област Бургаска – 2 000 д.
9. ПСОВ с. Мусачево област Софийска – 2 000 д.
10.ПСОВ СОС селеще „Върбето” община Елин Пелин -200
11.ПСОВ гр.Драгоман област Софийска – 4 000 д.
12.ПСОВ гр.Априлци област Ловешка – 200 д.
13.ПСОВ мандра „Пършевица” 400 куб.м. отпадна вода.
14.ПСПВ „Поленица І” 150 л/сек община Сандански.
15.ПСПВ „Поленица ІІ” 50 л/сек община Сандански.
16.ПСПВ село Чавдар област Софийска 20 л/сек.
17.Предприятие за бутилиране на бира „ПИК” гр.Ниш.
18.Реконструкция отопление на „СБР-НК” Велинград.
19. ПСОВ БТС хижа „Пършевица” 250 туристи.

Забележка:
ПСОВ – пречиствателна станция за отпадни битово-фекални и промишлени води.
ПСПВ - пречиствателна станция за питейни води.© Group International фирмата  |  новини  |   съоръжения  |  обекти  |   контакти info@group-int.com